Svikoncerti.eu Sigurnost

8. Svikoncerti.eu Sigurnost
Ukoliko naručitelj uplati Svikoncerti.eu Sigurnost, može raskinuti rezervaciju i zatražiti povrat novaca. U tom slučaju vraća mu se 90% uplaćenoga iznosa aranžmana, no ne uključuje povrat iznosa koji je uplaćeni za Svikoncerti.eu Sigurnost (putno osiguranje) te eventualne dodatne troškove.
Naručitelj može u svoje ime prijaviti drugog putnika bez dodatnih troškova.

Svikoncerti.eu Sigurnost (putno osiguranje) iznosi:
• 119,00kn po putniku

Svikoncerti.eu Sigurnost (putno osiguranje) uključuje:
• putno zdravstveno osiguranje (putno zdravstveno osiguranje 10.000€; osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 5.000€)
• osiguranje od otkaza putovanja

Slučajevi u kojima se može odobriti povrat po uplaćenoj Svikoncerti.eu Sigurnosti:
• smrt, iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva liječnička skrb
• nesretni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom
• poremećaji u trudnoći
• nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obvezatno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje
• štete na imovini uzrokovane požarom ili elementarnom nepogodom proglašenom od nadležnih tijela
• vojna vježba

Svikoncerti.eu Sigurnost (putno osiguranje) mora biti odabrano kod rezervacije. Naknadno naručivanje Svikoncerti.eu Sigurnosti (putno osiguranje) za već naručeni aranžman nije moguće.

Osiguranik je obvezan u roku od 3 (tri) radna dana po nastanku nekog od razloga za otkaz putovanja otkazati putovanje kod Svikoncerti.eu.
Ako je osiguranik iz bilo kojeg od razloga navedenih ovom članku ovih Uvjeta morao otkazati ugovoreno ili započeto putovanje, dužan je o tomu izvijestiti osiguratelja u pisanu obliku i to najkasnije u roku 15 radnih dana računajući od dana nastanka razloga za otkaz.

Osiguranik je dužan, najkasnije u roku 30 dana od dana kada je putovanje prema planu trebalo započeti, odnosno od kada je već započeto putovanje prekinuto, podnijeti osiguratelju odštetni zahtjev zajedno sa sljedećim dokumentima:
    a) izvornik police osiguranja
    b) uplatnicu i ugovor o putovanju kojima potvrđuje da je putovanje uplaćeno
    c) pisanu potvrdu Svikoncerti.eu o otkazivanju putovanja, pri tome datum otkaza putovanja mora biti jasno i izričito naveden, a u slućaju prekida već započetog putovanja mora biti naveden datum i mjesto prekida putovanja
    d) potvrdu Svikoncerti.eu o iznosu koji je ustegnut od osiguranika zbog otkaza odnosno prekida putovanja
    e) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog bolesti, tjelesne ozljede, trudnoće ili nepodnošenja cjepiva, osiguranik mora dostaviti osiguratelju cjelovitu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na bolest, ozljedu, trudnoću i cijepljenje, a koja je povezana s osiguranikovom nemogućnosti korištenja putovanja (obvezno mora sadržavati i liječnićku potvrdu na kojoj je izričito navedeno da osigurana osoba nije u mogućnosti koristiti ugovoreni aranžman), te izvješće o bolovanju ili potvrdu poslodavca o korištenju godišnjeg odmora u tom periodu, ukoliko je osiguranik zaposlen
    f) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog smrtnog slučaja, osiguranik ili korisnik osiguranja mora dostaviti osiguratelju smrtovnicu / izvod iz matične knjige umrlih
    g) ako je putovanje otkazano ili prekinuto zbog štete na imovini ili vojne vježbe, osiguranik mora dostaviti osiguratelju potvrdu nadležnog tijela.

Dokumentaciju pod stavkama a), b), c), d), naručitelj može zatražiti od Svikoncerti.eu.

Hamag Bicro
EU
ESIF

Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće